Talespersoner utsedda

Bild på tre av våra fyra talespersoner: Lars Kallsäby, Lena Ryberg Ericsson och Sture Johansson.

Tre av fyra talespersoner var med på stämman. Fr vä: Lars Kallsäby, Lena Ryberg Ericsson och Sture Johansson.

I samband med distriktsstämman i Köping presenterades distriktets talespersoner.

Talespersonerna är utsedda av distriktsstyrelsen som efter nomineringar från medlemmar och intervjuer med personerna hittat fyra företrädare för Centerpartiet i länet som ska synas och aktivt bedriva centerpolitik i hela Västmanland. Målet är minst ett riksdagsmandat i valet 2018.

Talespersonerna är Sture Johansson, Sala; Lars Kallsäby, Västerås; Lena Ryberg Ericsson, Köping och Sanna Tällberg, Västerås. Alla har olika ansvarsområden där de ska marknadsföra sig själva och Centerpartiet inom.

Presentationer

Sture Johansson

Sture är lantbrukare från Sala och är nybliven medlem i Centerpartiet efter att ha avgått som ordförande för LRF Mälardalen tidigare i år. Sture kommer vara talesperson inom landsbygdspolitiken.

- Jag har alltid stått Centerpartiet nära och när jag nu lämnat LRF kändes det naturligt att hoppa på detta när jag fick frågan. Landsbygdsfrågorna är min hemvist och som jag kan på mina fem fingrar, Centerpartiet har förslagen för en levande landsbygd på riktigt, det vill jag få fler att förstå, säger Sture Johansson.

Lars Kallsäby

Lars är kommunalråd i Västerås och är sedan valet en del av majoriteten i Västerås kommun. Lars kommer vara talesperson för fler jobb och fler företag, näringslivspolitik.

- Det är dags att Centerpartiet blir mer relevanta i hela länet, vi behöver fler som vill bli företagare och som vågar satsa på sina idéer. Som talesperson kommer jag försöka binda ihop rikspolitiken med de utmaningar vi har här i länet, kommenterar Lars Kallsäby sitt uppdrag som talesperson.

Lena Ryberg Ericsson

Lena är matentreprenör och en av grundarna bakom kooperationen Smaka på Västmanland som samlar mat- och livsmedelsproducenter i hela Mälardalen. Lena är även kommunpolitiker i Köpings kommun. Lena kommer vara talesperson i frågor kopplade till entreprenörskap och en hållbar livsmedelsproduktion.

- Jag är en entreprenör och idéspruta uti fingerspetsarna, det är nog också därför jag hamnade i just Centerpartiet. Utan vår matproduktion skulle Sverige stanna helt, vi har otroliga värden i lantbruket som vi måste värna och utveckla, menar Lena Ryberg Ericsson.

Sanna Tällberg

Sanna är högskolestuderande vi Mälardalens Högskola i Västerås, som nybliven vice ordförande i CUF Västmanland turnerar hon även runt på länets gymnasieskolor. Demokrati och mänskliga rättigheter har Sanna fastnat för och bedriver även projekt för ett barnhem i Nepal. Sanna kommer vara ungdomspolitisk talesperson.

- Det måste bli enklare att påverka, ungas inflytande måste få mer utrymme och jag vill få Centerpartiet att synas i fler sammanhang och i fler olika kanaler och sociala forum. Det finns potential för ett betydligt större Centerparti, tycker Sanna Tällberg.