Landstingsbudget från alliansen

Bild på Landstingsalliansens gruppledare.

På Landstingsstyrelsens sammanträde den 31 maj lade Landstingsalliansen fram sitt förslag till budget för 2017.

Alliansen vill bland annat satsa:
- 15 miljoner för att korta vårdköerna.
- 25 miljoner i olika personalsatsningar.
- 10 miljoner på fler vårdplatser.

Budgeten tar sina avstamp i tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet.
Alliansens budget - Västmanland på frammarsh.