Debatt: Sverige - ingen buffertstat

I dagens Bärgslagsbladet/Arboga Tidning skriver distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman om Nato tillsammans med partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren och försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström.

Sverige ska inte vara en rysk bufferststat

Nyligen presenterade Krister Bringéus sin utredning "Säkerhet i en ny tid".  Läs den. Den ger en god genomgång av Sveriges säkerhetspolitiska läge och våra olika samarbeten och medlemskap.

Mot bakgrund av utredningen, Natos förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget, ser Centerpartiet fortsatt att Sverige startar en process om att söka medlemskap i Nato.

Ryssland är hotet i vår region. Det är aggressivt, oförutsägbart och berett att använda militära medel för att nå sina politiska mål. Ryssland har även varit tydligt. Det vill omges av ett antal buffertstater. Det vill inte se Ukraina eller Georgien som Nato-medlemmar. Det vill inte heller att Sverige
eller Finland går med.

Det är idag bara Ryssland, som i vårt omland, vill se Sverige som militärt alliansfritt. Vi kan notera, av utredningen, att buffertstater är destabiliserande. Sverige ska inte vara en rysk buffertstat.

Nato har en defensiv och konfliktavhållande profil, likt det svenska försvaret. Vi försvarar och angriper inte. Vi avhåller genom försvarets samlade förmågor, precis som medlemmarna i Nato. Men till skillnad från Sverige talar Nato inte bara om solidaritet, det är berett att garantera den och göra den trovärdig genom att säkerställa gemensam försvarsplanering.

Sveriges bilaterala samarbeten byggs ut med Nato-medlemmarna Polen, Danmark, Storbritannien och USA. Dessutom har vi ett särskilt samarbete med vårt grannland Finland. Men i ingen del förekommer några försvarsgarantier. USA är tydlig med att de enda garantier som ges, om olyckan är framme, är till Nato-medlemmar. I skarpt läger spelar då bilaterala samarbeten ingen roll.

Vi vill trovärdigt medverka till att förhindra konflikter i Östersjöregionen som medlem i Nato. Det är tid att starta processen, gärna tillsammans med Finland som redan har en option om Nato-medlemskap.

Anna Gunstad Bäckman (C)
distriktsordförande Västmanland.
Kerstin Lundgren (C)
utrikespolitisk talesperson.
Daniel Bäckström (C)
försvarspolitisk talesperson.