Debatt: Kvinnor som gör abort ska inte tvingas till registrering

Bild på Anna Gunstad Bäckman och Sofia Jarl.

Distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman skriver tillsammans med Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl om det nya abortregistret som nu Regeringen gjort till verklighet för den som gör abort.

Ungefär var tredje kvinna i Sverige genomgår någon gång under sitt liv en abort. Det är en av de vanligaste medicinska behandlingarna. Nu vill regeringen, från den 1 oktober, att de som gör en abort ska registrera sina personuppgifter såsom födelseort, personnummer, medborgarskap och civilstånd i samband med ingreppet. Centerkvinnorna tycker att en frivillig registrering är ett bättre alternativ.

För Centerkvinnorna är det självklart att abortvården ska vara säker och förstklassig. Regionala skillnader i behandling, komplikationer och uppföljning är viktiga att kartlägga för att möjliggöra jämlik och kvalitativ abortvård i hela landet. Men det behöver inte medföra att alla måste registreras. Oavsett utfästelser om sekretess bör kvinnor som gör abort ha rätt att göra ett aktivt och informerat val om personuppgifterna ska registreras eller ej.

Det kan finnas kvinnor som drar sig för att genomföra en säker och laglig abort om de tvivlar på sekretessen. För vissa kvinnor kan det vara förenat med livsfara om det uppdagas att de har genomfört en abort. Det kan handla om alltifrån en hedersproblematik till att man lever i eller har lämnat en våldsam relation. Flickan eller kvinnan kan också ha erfarenheter som gör att man hyser en djuprotad misstro till myndigheter och register. Det var inte ens ett år sedan en läkare på kvinnokliniken i Kalmar av misstag lämnade ut personnummer till 410 kvinnor som gjorde abort under 2014.

Vi anser att det vore olyckligt om personer känner sig nödgade att söka sig utomlands för att genomföra ett ingrepp de har rätt till i Sverige, på grund av påtvingad registrering. Det vore också olyckligt om någon känner sig nödgad att registrera sig med falsk identitet. Det är heller inte tydligt hur vården ska bemöta de kvinnor som inte vill registreras. Kommer de nekas ingreppet?
Kvinnans rätt till sin egen kropp och rätten till fri och säker abort är omistlig. I en tid då aborträtten inskränks och ifrågasätts, i Europa och på hemmaplan, borde kvinnans rätt till integritet väga tyngre än systemet. Den integriteten vill vi fortsatt värna om.

Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande Centerpartiet Västmanland.
Sofia Jarl, Förbundsordförande Centerkvinnorna.

Artikeln publicerades i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning den 6/10 - 16.