Debatt: Vi satsar för att minska tudelningen

Bild på Sanna Tällberg, Lars Kallsäby, Lena Ryberg Ericsson och Sture Johansson.

Sverige befinner sig i en högkonjunktur, fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger. Det borde alltså gå väldigt bra för Sverige just nu, men fullt så enkelt är det inte.

Det går inte bra för alla och den goda utvecklingen kommer inte alla till del. Sverige delas och klyftan växer mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda.

Om inte regeringens prognoser om en miljon i utanförskap 2020 ska bli verklighet krävs det ett nytt ledarskap för Sverige som har förmågan att här och nu bekämpa tudelningen av samhället.

Sverige behöver reformer så att de mest utsatta synliggörs. De som står längst ifrån arbetsmarknaden måste ha en rimlig chans att få arbete.

Sverige står därför inför ett vägval. Centerpartiet vill leda förnyelsen av den svenska modellen och väljer därför en annan väg än regeringen. Vårt alternativ innebär en ansvarsfull ekonomisk politik, där vi avvisar regeringens förslag att låna till utgifter och bidragshöjningar i högkonjunktur. Vi förstärker de offentliga finanserna med elva miljarder mer än regeringen 2017. Detta innebär
att vi har en budget i balans redan nästa år, medan regeringen går med underskott.

Samtidigt riktar vi våra reformer mot att stoppa tudelningen av Sverige genom kraftfulla satsningar på fler jobb. Redan nästa år satsar vi 16 miljarder på att öppna arbetsmarknaden för fler:

Sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag - Vi gör så att såväl ungdomar som nyanlända slipper arbetsgivaravgift de första två åren på arbetsmarknaden, de år som i regel är de svåraste. Sänkningen gäller enbart de första 16 000 kronorna av månadslönen, vilket fokuserar ingångsavdraget till de grupper som behöver den allra mest.

Utvidga RUT-avdraget - RUT har skapat många jobb för dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och gett många en start som företagare. Effekterna går att förstärka ytterligare genom att taket i RUT höjs från 25 000 till 75 000 kronor årligen, fler tjänster läggs till och förstärkt RUT för äldre införs.

Inför ingångsföretag- Vi skapar en ny form av företag där vi minimerar skattebyråkratin och reglerna. Det handlar om företag med upp till 250 000 i omsättning och öppnar dörrar för den som vill skapa sitt eget arbete.

Stärk civilsamhället - Företagarföreningar, hjälporganisationer, idrottsföreningar och deras nätverk är ofta bättre på att hitta vägar till jobb för nyanlända än vad myndigheterna är. Vi vill därför ge civilsamhället möjligheter att genomföra mentorsprogram, språkstöd, praktikplatser, och andra
insatser för att korta vägen till det första jobbet.

Satsa på kommunerna - Centerpartiet lägger 50 miljarder de kommande fyra åren på att förstärka kommunernas ekonomi, 10 miljarder mer än regeringen. Detta är extra resurser kommunerna exempelvis kan använda för att möta integrationsutmaningen, se till förbättra chanserna att få jobb genom att stärka skola och vidareutbildning.

Så vill Centerpartiet förändra inriktningen på den ekonomiska politiken, så vill vi ta ansvar för Sverige. Så visar vi att Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Sture Johansson, talesperson
landsbygdspolitik
Lars Kallsäby, talesperson
näringspolitik
Lena Ryberg-Ericsson, talesperson
livsmedelsförsörjning
Sanna Tällberg, talesperson
ungdomspolitik
Centerpartiet Västmanland

Debattartikeln är publicerad i Bärgslagbladet/Arboga Tidning 10/10 -16.