Studieförbunden kan bidra till en bättre hälsa

Centerpartiets oppositionsråd i Landstinget Västmanland Birgitta Andersson, föreslår i en motion att studieförbunden och civilsamhället ska hjälpa till i arbetet med en bättre folkhälsa i länet. En motion som VLT uppmärksammat på nyhetsplats.

- Vi ser att fler upplever ohälsa i länet och att tillgängligheten varierar mellan länets kommuner. Genom att samarbeta med studieförbunden i länet kan folkhälsoarbetet bedrivas på fler ställen och i fler former än vad landstinget självt klarar av. Studieförbunden har upparbetade former och nätverk som vi tycker är värda att prova, förklarar Birgitta Andersson.

I motionen föreslår Centerpartiet att studieförbunden och vården samarbetar så att fler kan få del av det förebyggande arbetet, särskilt det hälsofrämjande arbetet kopplat till alkohol, tobak och osunda matvanor. Studieförbunden skulle exempelvis kunna erbjuda föreläsningar eller studiecirklar med dessa inriktningar för att främja en hälsosammare livsstil.

- Kalmar är på gång att prova detta och vi vill se en försöksverksamhet även här, kanske börja i en kommun för att sedan jobba vidare, kommenterar Birgitta Andersson.

Motionen är inlämnad till Landstingsfullmäktige och kommer nu behandlas inom landstinget innan beslut tas.