Replik: Bra skolor ska få gå med vinst

Bild på Sanna Tällberg.

"För oss i CUF är det lika viktigt, oavsett om skolorna är privata eller kommunala, att de levererar hög kvalitet så att utbildningen för eleverna är jämlik", svarar Sanna Tällberg, ungdomspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland, SSU i debatten om vinster i välfärden.

 

CUF: Bra skolor ska få gå med vinst

SSU skriver i ett inlägg den 13 december om att vinstjakten i skolan måste stoppas. De menar att elevernas utbildning sätts i andra hand, en bra skolgång nedprioriteras och att fokus borde vara elevernas rätt till en jämlik utbildning.

En sak är vi i CUF ense med SSU om och det är att visionen måste vara att eleverna är vinnarna i skolan. Däremot tycker vi annorlunda om vägen dit.

Alla elever har rätt till jämlik utbildning. Att behandla alla lika är däremot inte alltid rättvist.Det som är viktigt med det fria skolvalet är att elever kan välja den utbildning som passar dem bäst. Kanske vill du gå på en skola som har ett arbetssätt som passar dig bättre. Genom att välja den skolan som har bäst anpassat arbetssätt kan du då lära dig så mycket som möjligt under din skolgång.

Med det fria skolvalet ökar även konkurrensen mellan olika skolor, vilket ger ökad kvalitet på utbildningarna för både friskolor och de kommunala skolorna. Med målet att få elever att välja just den här utbildningen satsar skolan på resurser i verksamheten för att åstadkomma ett gott rykte grundat på både elevernas kunskapsnivå, trivseln i skolan samt behöriga lärare.

SSU nämner övervinster, ett olyckligt ordval tycker vi. Vad innebär övervinst? Hur ska den räknas ut och hur mycket över är acceptabelt? Frågorna är många och SSU verkar inte ha några svar.
CUF menar att friskolorna bör få plocka ut vinst så länge utbildningen fortsätter hålla en hög kvalitet, vilket även är en förutsättning för att fler elever ska söka sig till skolan. En annan aspekt på ordet övervinster har med mjuka- och hårda värden att göra.

Bolagets kapital är en liten del av det totala värdet. Inom välfärden är ofta de mjuka värdena av högre betydelse, vilket i detta fall skulle kunna innefatta en duktig pedagog eller en lärare med fördjupade kunskaper inom sitt ämne.

Precis som SSU antyder finns det självklart skolor som inte sköter sig. Centerpartiet vill därför att skolinspektionen ska få kraftfullare verktyg att vidta åtgärder mot skolor som inte lever upp till kraven, såväl friskolor som kommunala skolor.

För oss i CUF är det lika viktigt, oavsett om skolorna är privata eller kommunala, att de levererar hög kvalitet så att utbildningen för eleverna är jämlik.

Sanna Tällberg (C), ungdomspolitisk talesperson Centerpartiet Västmanland.

Debattartikeln är publicerad på vlt.se, den 17 december.