Från Landsting till Region

Bild på Regionhuset. Foto: Ark1 Arkitektbyrå.

Från den första januari 2017 byter Landstinget Västmanland namn till Region Västmanland. Det betyder att det forna landstinget nu har fått överta uppgifter för regional utveckling, uppgifter som Länsstyrelsen tidigare haft Regeringens uppdrag att utföra i Västmanland.

Bild på Birgitta Andersson (C).

Namnbytet i sig betyder inte så mycket för verksamheten. Den domineras fortfarande av hälso- och sjukvård för länets invånare. Men det är tydligt att nya uppdrag och ansvarsområden flyttat in i det nybildade Region Västmanland.

- Regionen kommer nu ha ett helhetsansvar för hela länets utveckling, inte bara gällande en tillgänglig hälso- och sjukvård. Frågor som rör företagsamheten i länet, infrastrukturen och planeringen av hur Västmanlands län ska utvecklas mot ett mer hållbart samhälle är nu politiskt styrd av oss, valda regionala politiker, inte av indirekta organ eller staten som tidigare, kommenterar Birgitta Andersson, numer regionråd i opposition för Centerpartiet, övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

Allt fler landsting har gått samma väg som Västmanland och fått överta mer frågor från staten för att få en tydligare demokratisk förankring. Men vägen mot Region Västmanland har varit lite krokig. Birgitta Andersson förklarar:

- Vi har gått från politisk enighet till ovisshet och avslag på våra regionförsök. Det började med ett gemensamt arbete mot en större region i Mälardalen och slutade i kollapsade storregion-samtal på regeringsnivå. Men nu har vi landat och äntligen fått Regeringen med oss att bilda en egen region. Det är en form av startskott för arbetet framåt.

Vad betyder regionaliseringen för Centerpartiet och vad kommer C driva i Region Västmanland?

- Den största skillnaden och mervinsten med att flytta det regionala utvecklingsansvaret till oss politiker är just att det är folkvalda som tar besluten om utvecklingsmedlen. Det flyttar beslut närmare människor, eftersom de kan påverka i valet till regionen, det är viktigt för Centerpartiet, säger Birgitta Andersson och fortsätter:

- Den första frågan som Centerpartiet kommer jobba med är att Region Västmanland måste jobba mer aktivt än vad Länsstyrelsen gjort kopplat till våra gröna näringar och dess företagsamhet. Det är landsbygden som ska vara motorn i vårt omställningsbara och gröna samhälle, då måste också våra utvecklingsmedel gå till dessa näringar och inte bara till basindustri. Något som varit alltför styrande hittills.

- Centerpartiet vill bland annat se en regional livsmedelsstrategi så snart som möjligt för att ta tillvara och stärka Västmanlands livsmedelsproduktion, pekar Birgitta Andersson ut som ett konkret förslag.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär också att Region Västmanland måste jobba mer öppet och aktivt engagerande mot länets arbetsmarknad, än vad landstinget gjort. Det skapar möjligheter att stärka upp kompetensförsörjningen i regionen genom goda samarbeten mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och högskolan. Vare sig man vill bli anställd eller starta sitt egna företag måste regionen se till att de möjligheterna finns i hela länet. Där kommer även den digitala infrastrukturen in som en viktig pusselbit och som Centerpartiet vill se att regionen tar ett stort ansvar för.

Läs mer om Vår politik i vårt handlingsprogram.