Debatt: hårdare straff för hedersbrott

Bild på Sofia Jarl (C).
Bild på Anna Gunstad Bäckman (C). Foto: Magnus Nystedt.

- I Sverige är det en okränkbar och självklar rätt att själv få välja hur en vill leva sitt liv och med vem en vill leva det med, skriver distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman tillsammans med Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl och efterfrågar höjda straff för hedersbrott.

I veckan organiseras Fadimedagarna över hela Sverige av organisationen GAPF till-sammans med en rad andra organisationer, där ibland Centerkvinnorna. Syftet med dagarna är att belysa hedersrelaterat våld och förtryck, de begränsningar som följer av det och konsekvenserna för både samhälle och individ.

Vi vet att de som allra värst drabbas är flickor och kvinnor. I kampen för ett jämställt samhälle kan vi aldrig acceptera beteenden där målet är att isolera eller kontrollera en stor grupp individer.
I Sverige är det en okränkbar och självklar rätt att själv få välja hur en vill leva sitt liv och med vem en vill leva det med. Ska vi på allvar komma till rätta med den djupt förkastliga hederskultur som i dag hindrar människor från att göra detta krävs handlingskraft på flera områden.

Centerkvinnorna vill se en förändring i svensk lag så att straffet skärps om heder är ett motiv. Vi anser att hedersmotiv likt hatbrott i dag ska ses som en försvårande omständighet.

Vi vill även att regeringen tillsätter en grundlig utredning för att avgöra hur utbrett hedersförtrycket är i Sverige idag. Genom en bättre förståelse för de bakomliggande orsakerna kan vi intensifiera arbetet för att stoppa en växande hedersproblematik i Sverige.

Med kombinationen av bättre kunskap och hårdare straff kan vi förhindra heders-brott långsiktigt och skapa ett mer rättssäkert och jämställt samhälle för alla.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.

Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanland.

Debattartikeln är publicerad i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, 25/1, VLT den 26/1