Äntligen en livsmedelsstrategi - men var är förenklingarna

Lena Ryberg Ericsson, livsmedelspolitisk talesperson Centerpartiet Västmanland.

Lena Ryberg Ericsson, Centerpartiet Västmanlands talesperson inom livsmedelsfrågor kommenterar Regeringens presenterade livsmedelsstrategi:
- Äntligen fick vi se en strategi för ökad livsmedelsproduktion som Regeringen lovat sedan den tillträdde.

Igår (30/1) presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sin och Regeringens livsmedelsstrategi - en strategi som varit utlovad och efterlängtad sedan Regeringen tillträdde och skrotade Matlandet-satsningen.

Centerpartiet hade dock hoppats på mer från Regeringens sida. Såhär kommenterar Lena Ryberg Ericsson startegin i ett pressmeddelande.

Äntligen en strategi för ökad livsmedelsproduktion i Sverige - men var är förenklingarna

- Äntligen fick vi se en strategi för ökad livsmedelsproduktion som Regeringen lovat sedan den tillträdde. Att det finns en bred uppslutning kring strategins mål är kanske det viktigaste för att vi ska kunna utveckla och stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion. Sedan är det så att Regeringens andra förehavanden på andra områden gör att strategin redan från början motarbetas – säger man att det ska bli enklare och mer lönsamt för Sveriges bönder och livsmedelsföretagare så kan man inte samtidigt bereda en kilometerskatt som straffar just dessa verksamheter, säger Lena Ryberg Ericsson och fortsätter: - Centerpartiet har i förhandlingarna med Regeringen påtalat detta och att om man menar allvar med att öka sektorns lönsamhet så är det skatter och avgifter som måste ses över och förenklas, att då hitta på nya är inget annat än kontraproduktivt. Därför kommer Centerpartiet lägga fram en egen strategi där motarbetande förslag likt kilometerskatten inte kommer finnas med. Centerpartiet och Alliansen har sedan tidigare tillsammans med Regeringens presenterat en gemensam målsättning för svensk livsmedelsproduktion. Målsättningen är att svensk livsmedelsproduktion ska öka och att konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas. Den målsättningen kommer även Centerpartiets livsmedelsstrategi utgå från. Men till skillnad från Regeringen kommer Centerpartiets förslag sätta stort fokus och innehålla skarpa förslag på regelförenklingar för att sänka företagens kostnader. Förutom skrotande av kilometerskatten vill Centerpartiet fokusera på punktskatter som är skadliga för jordbruket, mindre krångel och lägre kostnader för företag på landsbygden och slopade arbetsgivaravgifter för mjölkbönder.

Centerpartiet om livsmedelsstrategin på nationell nivå

Regeringens livsmedelsstrategi tom på åtgärder

Nya livsmedelspolitiska mål för mer svenskproducerad mat och fler jobb i hela landet