Debatt: Kilometerskatten bara hälften så dålig

Bild på Lars Kallsäby.

Lars Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland, kommenterar de senaste inriktningarna på Regeringens nya straffavgift på landsbygden i Fagersta Posten.

Nytt förslag om kilometerskatten - bara hälften så dåligt

Ett preliminärt förslag har presenterats om den kilometerskatt som nu utreds på uppdrag av regeringen. Förslaget ser ut att landa på en skatt på 10-12 kronor per mil för lastbilar som väger 12 ton eller mer. Lättare fordon föreslås undantas.

Det är hälften av de 24 kr som nämnts tidigare, ett steg åt rätt håll förstås men fortfarande ett urbota dåligt förslag. Den centerpartistiske riksdagsledamoten Anders Åkesson beskrev det väl: "det blev bara hälften så dåligt".

Jag och Centerpartiet har i tidigare inlägg beskrivit vilka hämmande kostnadsökningar detta förslag skulle medföra för en mjölkgård strax utanför Västerås. Nu med det modifierade förslaget skulle de extra kostnaderna förstås minska. Men likväl är det extra kostnader som läggs på företagare och som kommer att tas ut på ökade konsumentpriser. Du kommer alltså få betala mer för din mjölk, ditt kött och andra varor du köper – utan att bonden får något mer för det.

Undantaget för lastbilar under 12 ton skapar också en obalans, där det är landsbygden där transportalternativen är få som får betala nästan hela notan. Städer där många transporter körs med mindre lastbilar men där luftkvaliteten är dålig kommer alltså inte beröras av förslaget. När ska Regeringen sluta straffa landsbygden och företagare?

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.


Lars Kallsäby (C), näringspolitisk talesperson Centerpartiet i Västmanland.