Debatt: Framhastat vapendirektiv missar målet

Bild på Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala.
Bild på Fredrick Federley, Centerpartiets europaparlamentariker.

Idag röstar Europaparlamentet om ett nytt vapendirektiv - men där en ivrig förhandlingsprocess kommit fram med ett förslag som drabbar jägare och sportskyttar mer än terroristerna. EU riskerar därmed att skjuta skarpt men missar hela målet, därför säger Centerpartiet nej till nytt vapendirektiv, Fredrick Federley, europaparlamentariker, och Carola Gunnarsson, KSO i Sala på dagens VLT debatt.

En framhastad lagstiftning

Efter terrordåden i Frankrike presenterade Kommissionen ett förslag till förändringar av EU:s vapendirektiv. Många av förslagen saknade uppbackning i Kommissionens egen konsekvensanalys och stressades fram, vilket gör att förslaget skulle kunna påverka folk som äger vapen helt lagligt. För alltför många krafter har det varit viktigare att göra det till en symbolfråga för terrorbekämpning än att se till att göra ett bra lagstiftningsarbete och förbättra nuvarande vapendirektiv. Därför röstar vi nej till liggande förslag till förändring av direktivet.

Det är begripligt och lovvärt att vidta åtgärder för att stoppa illegala vapen efter en terrorattack. Men att hasta fram lagstiftning som är illa beredd är aldrig bra, särskilt inte för så viktiga frågor. Visst bör frågan om vem som ska få äga vapen tas på största allvar. Men vilka vapen får man ur cirkulation om förslaget blir verklighet? Direktivet har, som det är formulerat nu, möjlighet att drabba främst jägare och sportskyttar, inte hindra någon som vill begå terrordåd.

Kompromissen på bordet är en komplicerad lagstiftning med många nationella undantag. Om man utnyttjar möjligheterna till undantag kan man hamna på ungefär den nivå man befinner sig nu, med i det befintliga vapendirektivet. Det är ytterligare ett tecken på att lagen inte är genomtänkt. Den måste fungera som den är och inte kräva en massa trixande för att fel personer inte ska drabbas.
Att äga ett vapen för att jaga älg eller ägna sig åt sportskytte leder inte till några terrordåd. Det är en principfråga. Istället för att jakt och sportskytte får utgöra undantag i lagstiftningen måste vi skapa regler som gör det enklare att komma åt organiserad brottslighet och illegala vapen, som används för att begå brott eller terrordåd.

Centerpartiet arbetade tillsammans med våra liberala kollegor i ALDE-gruppen för att förbättra Kommissionens förslag och se till att få med de punkter som faktiskt var bra i förslaget - som mer gemensamma standarder för de-aktivering av vapen och procedurer som skulle göra det enklare att spåra vapen inom unionen. Det sistnämnda är givetvis mycket viktigt. Det är ett utmärkt exempel på frågor där EU behöver ha ett nära och väl fungerande samarbete.

Vi röstar nej till den kompromiss som nu ligger på bordet, men kommer också med ändringsförslag för att visa på de största bristerna. Att reglera vapen och vapeninnehav på rätt sätt är en alldeles för viktig fråga för att slarva bort med plakatpolitik.

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker
Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Sala