Debatt: Rätt vård inom rätt tid

För många västmanlänningar väntar för länge på rätt vård. Allians fö Västmanland vill därför se satsningar och förändringar som kortar vårdköerna i Region Västmanland, det skriver alliansgruppledarna i ett debattinlägg.

Gruppledarna Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) skriver bland annat:
"Alliansen vill se satsningar som leder mot bättre vårdkvalitet och med högre tillgänglighet för patienter och invånare. Alla västmanlänningar har rätt till rätt vård inom rätt tid. Att vårdgarantin ibland används mer som förväntad väntetid än det tak som den är tänkt är att motverka dess syfte. Vägen mellan primärvård och specialistvård samt till dess patienten är färdigbehandlad behöver kortas. Vi behöver korta hela vårdkedjan, inte enbart delar av den."

"Allians för Västmanland vill därför skärpa reglerna för vårdgarantin inom Region Västmanland till 40 dagar för ett första besök i specialistvården och till 60 dagar för operation/åtgärd. Idag gäller 90 dagar för de båda kategorierna. De innebär en skärpning av vård i rätt tid med 50 respektive 30 dagar, det vill säga 80 dagar mätt på hela vårdkedjan."

Läs hela debattartikeln på vlt.se