Ökat antal röster - men samma antal mandat

I valet till stiftsfullmäktige i Västerås stift ökar Centerpartiet med ca 3 400 röster. Men trots det stora antalet fler röster är den procentuella förändringen marginell och den betyder heller inga fler mandat i stiftsfullmäktige.

Centerpartiet ökar från 8 064 röster 2013 till 11 447 röster 2017, men i procent är ökningen endast 0,28 % och det betyder inte några fler mandat för Centerpartiet i stifstfullmäktige. Siffrorna är dock preliminära och den slutgiltiga räkningen dröjer någon vecka.

Samma trend i valet till Kyrkomötet

I valet till kyrkomötet ser det liknande ut med ett ökat antal röster men bibehållet antal mandat. Centerpartiet fick i Västerås stift 11 555 antal röster och 18,67 % (18 % 2013) och behåller därmed de tre mandaten i Svenska Kyrkans högst beslutande organ.

Valresultat Kyrkomötet

Bild som visar valresultatet till Kyrkomötet i Västerås stift.