Anders Wigelsbo får fortsatt förtroende som ordförande för Centerpartiet Västmanland.

Centerpartiet har fortsatt förtroende för Anders Wigelsbo, Sala som ordförande för Centerpartiet i Västmanland. Han har gjort ett år som ordförande och vill fortsätta sitt arbete med att leda Centerpartiet i länet.

- Jag är tacksam för förtroendet att få fortsätta och leda Centerpartiets arbete i länet. Samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. Vi ska genomföra valrörelsen till Europaparlamentsvalet, i en tid där sammanhållningen och våra demokratiska värden står på spel och det är krig i vår omvärld. Centerpartiet och våra gröna värderingar behövs mer än någonsin säger Anders Wigelsbo.

Centerpartiet Västmanland anordnade sin årliga distriktsstämma lördagen 13 april på Lindgården i Fagersta. 54 deltagande ombud från länets 10 kommunkretsar inkl. 8 ledamöter från den sittande distriktsstyrelsen, samt besökare. Distriktsstämman gästades av riksdagsledamoten EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C), samt studieförbundet Bilda, Fagersta.

Sedvanliga stämmohandlingar genomarbetades i god takt och stämman leddes av ordförande Lars Kallsäby, Västerås. Utöver sedvanliga stämmohandlingar så diskuterades vikten av våra deltidsbrandkårer i länet.

¨Deltidsbrandkårer i Västmanland är en viktig del av vårt civila beredskap¨

av Vicky Skure Eriksson, Västerås

Centerpartiet i Västmanland oroas över att flera deltidsbrandkårer i länet riskerar nedläggning.

Samhället idag ställs inför nya och allt svårare utmaningar. Vi har ett omvärldsläge med ökad social oro, terror och krig i Europa och i världen. Samtidigt innebär accelererande klimatförändringar att risker för översvämningar, värmeböljor, torka och bränder ökar oroväckande snabbt.

Sveriges medlemskap i NATO ställer också högre krav på att vi som land behöver stärka vår civila och militära beredskap. Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer. 2021 var närmare 70 % av de anställda inom räddningstjänsten i Sverige beredskapsbrandmän, även kallade deltidsbrandmän. Deras uppdrag är en oerhörd viktig funktion i samhället och består av mer än att släcka bränder, som att exempelvis ge förstahjälpen-insatser vid trafikolyckor.

Nedläggning av deltidsbrandkårer i Västmanland riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för personer och samhällen i Västmanland, inte minst i mindre orter och på landsbygden. Minskad beredskap, längre utryckningstider och brist på lokalkännedom kommer att öka riskerna för skador och förluster av liv och egendom.

Därför anser Centerpartiet i Västmanland att deltidsbrandkårer behövs i länet för att säkerställa vår säkerhet och överlevnad i krissituationer.

Guldnålen är distriktets högsta utmärkelse och delas ut som tack och belöning till personer som genom sitt arbete inom organisationen på ett särskilt sätt har gagnat Centerpartiet.

Med en gedigen nominering tilldelades Gudrun Smeds, Surahammar & Carola Gunnarsson, Sala Guldnålen 2024. (foto: Kretsordförande Ylva Belin, Surahammar, Guldnålsmottagare Gudrun Smeds, Surahammar & Anders Wiegslbo distriktsordförande, Sala) (Carola Gunnarsson kunde tyvärr ej närvara på utdelningen)

Gudrun Smeds är en riktig eldsjäl med lika stort hjärta som engagemang. Hon har förmågan att både leda, delegera och inte minst bidra med praktiskt arbete i både stort och smått. Engagerad överallt där det behövs, på torgmöten, kring tacksägelsedagen, som festfixare både för kräftskiva och julfest. Eller som valarbetare, både före, under och efter val. Ordnat med röstsedlar, foldrar, affischering bland annat. Gudruns gärning i Centerrörelsen är livslång. På frågan ¨Hur orkar du?¨ har alltid svaret kommit omgående: ¨Det är så roligt¨

Med en gedigen meritlista, sina insatser, positioner inom Centerpartiet. Hennes driv & engagemang inom såväl partiet men också ideella föreningslivet och övriga civilsamhället i sin helhet. Och att hon alltid hävdat det kommunala självstyret. Så vill nu distriktsstyrelsen för Centerpartiet Västmanland tillsammans med Sala kommunkrets härmed utdela Guldnålen till Carola Gunnarsson

Ny distriktsstyrelse vald

På distriktsstämman valdes också en ny distriktsstyrelse som ska leda arbetet i länet för Centerpartiet och Centerkvinnorna under året.

Distriktsstyrelsen 2024-2025 består av följande personer:
Anders Wigelsbo, ordförande, Sala (Omval)
Eva-Lotta Svensson, vice ordförande, Västerås (Omval)

Rickard Larsson, Sala (Omval)
Barbro Larsson, Sala (Omval)

Yousef Hussin, Fagersta (Omval)

Per Vuolikainen, Kungsör (Nyval)

Sebastian Frännfors, Fagersta (nyval -25)

Ulf Olsson, Hallstahammar (Kvarstår -25)
Ulf Jansson, Västerås (Kvarstår -25)

Ylva Belin, Surahammar (Kvarstår -25)