Debatt: Fast läkarkontakt till fler

Centerpartiets regionråd i Region Västmanland, Birgitta Andersson, vill att fler västmanlänningar ska få välja fast läkarkontakt igen.

Låt västmanlänningarna välja fast läkarkontakt igen!

När familjeläkarmodellen infördes i Västmanland i början på 1990-talet valde över 80 % av västmanlänningarna att lista sig hos en specifik läkare. Man fick en fast läkarkontakt. Trots hög läkartäthet är Sverige idag ett av de sämsta länderna vad gäller fasta läkarkontakter.

Bild på Birgitta Andersson (C).

Birgitta Andersson (C).

I vissa landsting/regioner har endast 1/3 av patienterna en fast läkarkontakt. När primärvården i allt högre grad sköts av hyrläkare är det heller inte förvånande. Men konsekvensen är att kontinuiteten för patienten blir lidande och många upplever att de inte får tillräckligt med information och har dessutom svårt att påverka sin vård. Tvärtemot vad den nya patientlagen slår fast. Det nationella SKL-projektet med mål att fasa ut hyrläkare/hyrpersonal är ett steg i rätt riktning.

Men att fasa ut hyrläkarna kommer inte att räcka. Det fattas idag ungefär 1 400 läkare i primärvården. För att få läkare att arbeta i primärvården krävs ändrade förutsättningar och ökade möjligheter för en nära vård.

Att öppna upp vården för fler vårdgivare så fler människor kan få vård i rätt tid är ett sätt för att få en mer nära och jämlik vård i Sverige. Genom en tillgänglighetsmiljard riktad till den nära vården vill Centerpartiet utveckla och stärka vården i hela landet så den som behöver vård, snabbt ska få sin behandling. Genom att flytta ut mer av den sjukvård som inte behöver sjukhusens resurser kan mer utföras nära i primärvården, i hemsjukvården och genom digitala lösningar.

Men det kräver en nysatsning på primärvården. Antalet som har en fast läkarkontakt måste öka. Vårdvalen bör därför vidareutvecklas för att göra det lättare och mer attraktivt att även etablera vårdenheter på mindre orter och i glesbygd.

Centerpartiet vill att alla patienter ska ha rätt till en fast läkarkontakt i primärvården. Det innebär att de patienter som vill ska få lista sig på läkare istället för på mottagningar. För att få fler fasta läkare till den nära vården i Västmanland och landet bör vi göra som i Norge och låta det räcka med läkarlegitimation för att kunna etablera sig i primärvården med eget patientansvar. Det kan vara ett sätt att få fler läkare att vilja jobba inom primärvården och stärka den nära vården.

Jag och många med mig vill ha tillbaka möjligheten att själv välja en fast läkarkontakt. Den fasta läkarkontakten skapar trygghet, närhet och förtroende för vården och det behövs!

Birgitta Andersson (C), regionråd i opposition.

Debattartikeln är publicerad i VLT den 13/10 och Bbl/AT den 16/10.