Debatt: Fler ska få en fast läkarkontakt

Hanna Lostelius, tredjenamn på Centerpartiets landstingslista i höstens val skriver om primärvården och hur Centerpartiet vill skapa en närmare vård.

"Idag är det få människor som har en fast läkarkontakt inom primärvården. Det betyder att du inte vet vilken läkare du får träffa och läkarna ges inte chansen att lära känna sina patienter."

Hanna Lostelius lyfter följande förslag i debattartikeln för en närmare vård:

  • Att fler läkare skall kunna starta egna vårdcentraler och detta skulle kunna innebära att andelen människor som får en fast kontakt med sin läkare ökar.
  • Det skall även kunna gå att fler människor får lista sig på en läkare och inte på vårdcentral, detta ökar chanserna att människor får möta samma läkare varje gång de söker hjälp.
  • Det skall vara samma villkor för privata och offentliga vårdcentraler.

"Resultatet av Centerpartiets vårdreform ska stärka primärvården och komma närmare patienterna. En nära vård för alla!"