Staten vill göra sig av med vägnätet på landsbygden

Riksdagskandidat Lars Kallsäby skriver i Fagersta-Posten om Trafikverket vill frångå sitt väghållaransvar för omkring 2000 mil på landsbygden. En oacceptabel hantering av infrastrukturen på landsbygden.

Trafikverket vill ändra gränsen för hur man beräknar allmän väg och enskild väg. Något som Trafikverket redovisat i rapporten "Översyn väghållaransvar". Något som Lars Kallsäby kritiseras i debattartikeln och frågar sig hur myndigheten tänkt sig att det framtida ansvaret ska se ut.

- Hur Trafikverket tycker underhållet av dessa vägar, om de byter ägare, skulle skötas är okänt. Förmodligen är planen att vägsamfälligheter skulle bildas och ta ägandet och ansvaret. Vägsamfälligheter finns redan nu runt om i landet och de gör ett fantastiskt arbete med att sköta om ovärderliga transportleder främst för människor i landsbygd. Att från statens håll tvinga på dessa samfälligheter långa sträckor väg skulle vara förödande, skriver Kallsäby.

Trafikverkets förslag skulle troligen drabba norra länsdelen mest.

- I Västmanland är det statliga vägnätet strax över 210 mil. Skulle 20 procent av det statliga vägnätet i länet lämnas över till privata händer motsvarar det 42 mil väg. Och det är inte orimligt att tro att våra norra länsdelar skulle drabbas värst i en liknande överföring av vägsträckor i Västmanland.

- Jag vet att två av Centerpartiets företrädare i riksdagen, Helena Lindahl och Anders Åkesson, har ställt en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Själva rapporteringen av den här frågan skapar oro på landsbygden, vilket i sig är onödigt och oansvarigt. Regeringen måste nu svara på deras intentioner och reda ut om uppgifterna från Trafikverket stämmer. Och om de stämmer så kommer vi från Centerpartiet säga ett absolut nej. Vi menar att hela landet ska leva, inte bara vissa utvalda delar. Att försöka dumpa ansvar och kostnader för stora delar av det statliga vägnätverket på boende längs dessa vägar är helt orimlig och oacceptabelt, avslutar Lars Kallsäby artikeln.

Staten måste ta sitt ansvar för vägar på landsbygden