Regeringen är tyst när skogsägare stoppas

Det är väldigt märkligt att Socialdemokraterna inte ser faran med att äganderätten sätts ur spel. Det skadar enskilda skogsägare, men även skogsindustrin, som är av så stor betydelse för vårt land, det skriver Lars Kallsäby om i Sala Allehanda tillsammans med Helena Lindahl.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot.

Lars Kallsäby (C).

Lars Kallsäby (C), riksdagskandidat.

Ersättning betalas inte ut

Ett avverkningsstopp kan innebära miljonförluster för enskilda skogsägare och när staten sätter stopp betalas ens inte ersättning ut för intäktsförlusten. Att stoppa avverkning utana tt ge ersättning kan inte ses som något annat än konfiskering av skogen.

- Tyvärr är det verkligheten för ett flertal personer i Västmanland som äger skog. Staten anser att det finns höga naturvärden som ska bevaras och därför får skogsägarna inte avverka. Tidigare fick markägare ersättning om staten sa nej till avverkning. Men nu har Kammarkollegiet, statens förlängda arm, hittat ett kryphål i lagen och hävdar att skogsägarna inte ska få någon ersättning. Staten förbjuder markägarna att bestämma över sin egen skog och vägrar samtidigt att betala för förlorad inkomst, skriver Lars Kallsäby och Helena Lindahl i debattartikeln.

Att regeringen är tyst eller istället talar emot skogsägarna gör inte saken tydligare eller bättre. Skogen och skogsråvaran behövs för att ställa om till ett fossiloberoende och biobaserat samhälle. Kallsäby och Lindahl frågar sig varför regeringen vill försvåra detta:

- Sverige får en stor del av sina inkomster från skogen och den skapar tusentals jobb. Dessutom har skogen betydelse för klimatet. Vi kan framställa drivmedel, proteser, mobilskal och värma upp hus. Ja, allt som man kan göra av olja kan man göra av skog. Varför vill man då försvåra detta?

Regeringen skadar skogsägare