Landsbygden förtjänar bättre

Regeringens landsbygdspropostion har mer att önska. Istället för att få till förändringar nöjer sig regeringen med en inriktning. Regeringen saknar helt handlingskraft när det kommer till landbygdspolitiken, det skriver riksdagskandidat Carola Gunnarsson tillsammans med Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i VLT.

Den parlamentariska landsbygdskommittén lade fram förslag som med en bred politisk enhetlighet skulle kunna genomföras, att regeringen väljer bort stora delar från kommitténs arbete är märkligt.

- Trots att den utredning som ligger till grund för regeringens förslag innehåller 75 förslag för en mer levande landsbygd, förslag som regeringspartierna står bakom, presenterar man ingen skarp
lagstiftning. Många av förslagen genomför man inte alls – andra vill man utreda. Bristen på handlingskraft är total, skriver Carola Gunnarsson och Kristina Yngwe i debattartikeln.

I artikeln lyfts flera åtgärder som Centerpartiet vill se för att stärka attraktionskraften på landsbygden och som bygger det gröna näringslivet. Flexibla strandskyddsregler, gårdsförsäljning och återföring av skatt på naturresurser är några exempel.

Samsyn är självklart viktigt, men det är inte vad som krävs för att åstadkomma förändring, enligt artikelförfattarna:

- Centerpartiet ser positivt på att riksdagen fattar beslut om ett långsiktigt mål för Sveriges landsbygdspolitik. Det är också bra att det finns en politisk samsyn kring att Sveriges landsbygder är

Bild på Carola Gunnarsson (C).

Carola Gunnarsson (C)

Bild på Kristina Yngwe (C).

Kristina Yngwe (C)

viktiga för hela Sveriges utveckling. Politiken måste jobba för att stärka förutsättningarna för en modern landsbygd och glesbygd.

- Men det Sveriges landsbygder behöver nu är inte goda avsikter i ett förslag som är tomt på konkret
handling. Det behövs uppenbarligen ett nytt ledarskap för Sverige – för hela Sverige.

Centern: Regeringen är handlingsförlamad

Artikeln även publicerad i Västmanlands Nyheter 180329.