Nytt ledarskap för Västmanland framåt

Fler ska få rätt till fast läkare, en infrastruktur som tryggar vår livsmedelsförsörjning, grön tillväxt en skogsnäring som för klimatarbetet framåt och en reformerad arbetsförmedling som klarar matchningen på arbetsmarknaden. Det är Centerpartiets huvudfrågor i det länsprogram som tagits fram för den kommande mandatperioden.

Centerpartiets länsprogram har fått namnet Nytt ledarskap för Västmanland. Programmet innehåller inriktningar och förslag för den regionala, nationella och till viss del lokala politiken. Länsprogrammet har behandlats vid Centerpartiets distriktsstämma med ombud från länets alla kommuner.

- Grön tillväxt ska föra Sverige framåt och den gröna näringen måste därför ges kraft att utvecklas. Under den senaste tiden har vi sett hur den gröna energin och gröna jobb hotas och stoppas samtidigt som äganderätten sätts ur spel. För Centerpartiet är det en självklarhet att skogsägare ska få avkastning på sin skog, avverkning ska inte stoppas på osäkra grunder och skyddsvärd skog ska kompenseras fullt ut, säger Carola Gunnarsson, partiets förstanamn på riksdagslistan.

- Det finns en tudelning på arbetsmarknaden och en social klyvning mellan de som har och de som inte har ett jobb. Vi vill bryta detta genom lägre kostnader på jobb och företagande och få till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Fyra av fem jobb skapas av små företag, men för att de ska kunna fortsätta att växa måste tillgången på rätt kompetens säkras, fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet, fler platser behövs till yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen behöver reformeras säger Lars Kallsäby, andranamn på Centerpartiets riksdagslista.

Nära vård med fler fasta läkare

Ett nytt ledarskap för Västmanland är även Centerpartiet i Västmanlands regionpolitiska program med förslag för en mer nära vård i Region Västmanland och en regional utveckling för hela länet.

- Centerpartiet vill tillföra mer pengar till vägnätet i hela länet, en viktig förändring när vi som regionpolitiker är ansvariga för den regionala utvecklingen. Motorvägarna behöver bättre flöden, men transporterna med länets resurser börjar inte där – det enskilda och allmänna vägnätet är starten för skogens och landsbygdens resurser för ett mer klimatsmart samhälle, att säkra vägnätet på landsbygden är också att säkra livsmedelsförsörjningen, förklarar Magnus Ekblad, andranamn på landstingslistan, som vill landsbygdssäkra Västmanland.

- Det saknas läkare inom primärvården och långt ifrån alla som är i behov av en fast läkarkontakt har en. Vi vill återupprätta vårdcentralernas kontinuitet och att fler ska ha rätt till en fast läkarkontakt genom att tillåta mindre vårdcentraler och att fler läkare ska ha möjlighet att starta vårdcentral, säger Barbro Larsson, förstanamn på Centerpartiets landstingslista.

Läs mer om vår politik och ta del av hela länsprogrammet:

Nytt ledarskap för Västmanland

C i Region Västmanland