Mer frihet med avskaffat strandskydd

Landsbygden behöver mer frihet för att utvecklas. Centerpartiet vill se fem reformer för landsbygden, det skriver Carola Gunnarsson och Lars Kallsäby i en debattartikel.

Fem frihetsreformer för en levande landsbygd i hela landet:

 1. Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden.
  Då är det inte rimligt att samma regler ska gälla i Arjeplog som på Marstrand eller Sandhamn. Ett strandskydd behövs i många områden, men inte i hela Sverige. Därför vill vi avskaffa det där det inte behövs, och lämna över ansvaret för att peka ut skyddsvärda områden i dessa delar av landet till kommunerna.
 2. Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område.
  Principen i områden utanför tätorterna som saknar detaljplan borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet. Det bör det även finnas större frihet att få bygglov för samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen.
 3. Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader.
  Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning.
 4. Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden.
  Drift av pensionatverksamhet måste idag ha tillstånd från polismyndigheten. Polisen borde ägna sin tid åt brottsbekämpning, och den som vill öppna upp sitt hem för turister vara fri att göra så.
 5. Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.
  Med tillåten gårdsförsäljning skulle den växande industri som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare bli än viktigare jobbskapare framförallt på mindre orter och på landsbygden.

Dessa fem förslag är steg på vägen till tillväxt i hela landet och till en livskraftig och blomstrande landsbygd. Centerpartiet tror på entreprenörskap och närodlat beslutsfattande. Vi tror på människors inneboende drivkrafter och förmåga att forma sina egna liv. Därför driver vi sedan vi bildades en politik för att hela Sverige ska leva.

Debattartikeln är publicerad i Magazin24, Bbl/AT och Fagersta-Posten.