Öka den civila beredskapen

Ett tydligare uppdrag till försvarsmakten att hjälpa till vid skogsbränder, civilt brandflyg och brandbekämpningsflygplan behövs för att höja krisberedskapen vid skogsbränder, det skriver Carola Gunnarsson och Anders Wigelsbo angående den senaste omgången av skogsbränder.

Den stora skogsbranden 2014 gav oss många dyrköpta erfarenheter som nu på ett bra sätt används för att bekämpa årets skogsbränder. Det är dock inte tillräckligt. Det behövs ytterligare åtgärder på både kort och lång sikt.

Försvarsmakten har idag ett uppdrag att stödja det civila samhället i mån av tid och om det inte inverkar på försvarsmaktens ordinarie verksamhet.
En av de kortsiktiga åtgärder som behöver vidtas är att förtydliga uppdraget så att det blir en normerande uppgift att framför allt hjälpa till med flygbekämpning av bränder. För detta ändamål kan Helikopter 16 (Blackhawk) användas. Försvarsmakten måste dock få anslag för att utföra denna uppgift.

Långsiktigt behöver samhället i ännu högre grad anpassa sig till ett förändrat klimat med ökad risk för bränder. Ett civilt brandflyg behövs som en civil resurs under Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Idag utförs allt brandflyg på frivillig basis.

Sverige måste även införskaffa brandbekämpningsflygplan, liknande de italienska och franska plan som användes vid den stora skogsbranden 2014. Erfarenheterna har visat oss hur viktigt det är att ha tillgång till kraftfulla brandbekämpningsåtgärder snabbt, speciellt när det handlar om skogsbränder.

Dessa brandbekämpningsflygplan kan med fördel köpas in i samverkan med våra nordiska och baltiska grannar.

Carola Gunnarsson, Sala.
Riksdagskandidat (C)

Anders Wigelsbo, Sala.
Kommunstyrelsens ordförande (C)

Debattartikeln är publicerad i VLT (11/6), Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (13/6)