Låt djurbönder skörda kommunala gräsytor

Snabba och enkla åtgärder behövs likväl som långsiktiga. Att låta djurbönder slå och skörda kommunala gräsytor och att öka efterfrågan på svenskt kött är två snabba och konkreta åtgärder som riksdagskandidat Lars Kallsäby vill lyfta fram.

Det är allvar nu, det upprepade Annie Lööf i sitt tal från Almedalen på onsdagskvällen. Lööf tog i sitt tal upp främlingsfientliga krafter, utsatthet och utbrändhet men också klimatet som exempel där det är allvar nu. Maj månad var den varmaste och torraste majmånad, nämnde Annie Lööf från Almedalens scen.

- Värmen och torkan har gett oss en besvärlig situation för landets lantbrukare, det är kris rent ut sagt. Halverad skörd stor i riskzonen, nödslakt av kreatur i och med brist på foder är snart ett faktum, säger Lars Kallsäby, riksdagskandidat för Centerpartiet i Västmanland, som vill skicka en uppmaning till länets kommuner.

- Erbjud lantbrukare att slå kommunala gräsytor att ta till foder, allt som kan räddas gör skillnad. Västerås stad har gjort detta efter en förfrågan från en privatperson och jag vill se att alla kommuner i länet som har möjlighet gör samma sak. Jag vill även skicka signalen om vikten att från kommunerna och även regionen efterfråga svenskt kött framöver. Slaktköerna kommer växa som ett resultat av torkan och bristen på foder då behöver efterfrågan på svenskt kött öka för att undvika prisdumpning för redan ekonomiskt hårt utsatta djurbönder, uppmanar riksdagskandidaten Lars Kallsäby (C).