Debatt: Hemkört, ja - gårdsförsäljning, nej

Carola Gunnarsson: I socialdemokraternas Sverige kan man få hemkört från Systembolaget, men inte köpa med sig en flaska öl hem från mikrobryggeriet man besöker.

Carola Gunnarsson (C). Foto: Jan Storm.

Centerpartiet vill tillåta gårdsförsäljning av alkholhaltiga drycker. Det äventyrar inte Systembolagets monopol utan det främjar besöksnäringen och landsbygdsföretagandet.

"Vi behöver svensk matproduktion i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland, bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur, och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl."

"Gårdsförsäljning är möjlig att kombinera med en restriktiv alkoholpolitik och Systembolagets monopol. För handen på hjärtat – inte tror du väl att ungdomarna kommer att sätta sig på sina mopeder för att åka ut på landsbygden för att köpa en öl på mikrobryggeriet".

Läs hela Carolas debattartikel om gårdsförsäljning