Debatt: Satsa på personalen i Region Västmanland

Alliansen i Region Västmanland vill se flera satsningar på personalsituationen och göra Region Västmanland till en mer attraktiv arbetsplats. Det skriver gruppledarna Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) gemensamt.

Allians för Västmanland: Region Västmanland kan bli en attraktiv arbetsgivare

Stängda vårdplatser, överbeläggningar och långa vårdköer blir tillslut en fråga om patientsäkerhet. För att lösa problematiken behövs satsningar på en bättre arbetsgivarpolitik.

Alliansen vill erbjuda attraktiva anställningsformer och därför har vi föreslagit en ny anställningsform för den som enbart vill arbeta helg. Vi vill också erbjuda möjligheten att enbart arbeta natt. Alliansen vill se mer flexibla anställningar.

Vi vill även att karriärstegar inrättas för viktiga yrkesgrupper som sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och paramedicinskt utbildad personal.

För att få personal att vilja vidareutbilda sig och ta större ansvar, måste det ge avtryck i lönekuvertet. Personal som arbetat lång tid med patientnära uppgifter behöver premieras för sin lojalitet och uppmuntras att fortsätta att arbeta inom Region Västmanland.

Vi, allianspartier, står för och driver en personalpolitik som ser till att personalen trivs, får möjlighet att påverka och vara med och utveckla sin arbetsplats och sin arbetsmiljö.