Debatt: Stärk mödravården i hela länet

Barbro Larsson och Hanna Lostelius, båda kandidater i landstingsvalet vill sen en bättre organisation för mödravården.

Med en särskild mödravård i hela länet får vi fler barnmorskor att arbeta kvar

Mödravården i Västmanland behöver bättre förutsättningar. Det handlar för oss i Centerpartiet om en nära och trygg vård för blivande mödrar. Men även en fungerande organisation för barnmorskor i hela länet.

I början av sommaren presenterades tankar på att organisera länets alla barnmorskor till kvinnokliniken, detta för att lösa problemet med barnmorskebristen på förlossningen. Vi funderar över var i regionplanen, som är det styrande politiska dokumentet för hela Region Västmanland, det står att läsa något om denna organisationsförändring.

För oss Centerpartister är det en centralisering som leder fel. Vi ser hellre en organisation som stärker barnmorskorna och lockar fler att utbilda sig. Vi vill även möjliggöra för sjuksköterskor att få sin barnmorskeutbildning betald.

Centerpartiet vill hellre skapa en organisation där flera barnmorskor arbetar tillsammans på barnmorskemottagningar och har ansvaret för ett geografiskt område. De ska inte behöva vara knutna till en enda vårdcentral men kan ha ett samarbete. Alla barnmorskemottagningar i länet skall ingå i primärvården då det är vård som skall finnas nära människor. Detta skulle också kunna möjliggöra att någon öppnar en privat barnmorskemottagning.

Barbro Larsson (C), sjuksköterska och landstingskandidat.

Hanna Lostelius (C), barnmorska och landstingskandidat.

Artikeln är publicerad på Magazin 24.