C:s ansvarsområden i Region Västmanland

Psykiatri, folkhälsa, regional utveckling, miljö och fastighetsfrågor blir Centerpartiets huvudfrågor och poltiska ansvarsområden den kommande mandatperioden.

Efter att det nya mittenstyret av Region Västmanland, bestående av Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna, presenterats och valts har nu politiska ansvarsområden delats upp mellan partierna och regionråden.

För Centerpartiets två regionråd Barbro Larsson och Magnus Ekblad innebär det fokus på flera viktiga centerfrågor för hela länet.

Barbro Larsson kommer ha ansvar för psykiatri och folkhälsa. Här kommer stort fokus ligga på det förebyggande hälsoarbetet och enklare vägar in till psykiatrin, särskilt till barn- och ungdomspaykiatrin. Barbro kommer även vara vice ordförande i utskottet för folkhälsa och sjukvård.

För Magnus Ekblad kommer de huvudsakliga ansvarsområdena vara regional utveckling, miljö, klimat-, energi- och fastighetsfrågor. Magnus kommer även vara viceordförande i kollektivtrafiknämnden och därmed få en viktigt roll för kollektivtrafiken i länet.

Alla ansvarsområden

Denise Norström (S): Regionstyrelsens ordförande, finanser och ekonomi.

Kenneth Östberg (S): Sjukhusvård, hjälpmedel och habilitering.

Tommy Levinsson (S): Kollektivtrafik- och kostfrågor.

Lena Johansson (S): Personal- och utbildningsfrågor.

Helena Hagberg (L): Primärvård och tandvård.

Agne Furingsten (L): Kultur, folkbildning, forskning och innovation.

Barbro Larsson (C): Psykiatri och folkhälsa.

Magnus Ekblad (C): Regional utveckling, miljö-, energi- och fastighetsfrågor.