Mer förnybar energi inom Region Västmanland, utan solcellspark

Den tidigare beslutade solcellsparken kommer inte byggas. Det beslutade idag regionstyrelsens arbetsutskott efter en överenskommelse mellan de styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

- Vid bildandet av det nya styret var det en del av överenskommelsen att omvärdera beslutet att bygga en solcellspark. För att istället hitta andra åtgärder som är mer effektiva och har större effekt vad gäller att minska vår klimatpåverkan, säger regionrådet Magnus Ekblad (C) och fortsätter:

- Motiven för att tänka om har framför allt varit affärsmodellen där Region Västmanland förband sig att köpa solel till överpris på ett långt avtal, som dessutom visat sig bli dyrare än andra åtgärder som nu gjorts. Parken föreslogs även byggas på produktiv åkermark vilken inte var lämpligt, då den bör användas till att producera närodlade livsmedel och solceller kan nu i större grad bli aktuella på regionens nya och gamla byggnader.

Grön el, minskad klimatpåverkan och satta miljömål ska nu uppnås genom att ställa högre krav vid inköp och upphandlingar.

- Genom nyskrivna avtal har Region Västmanland redan sänkt sina utsläpp av koldioxid till nivåer långt under målet som är satt till 2022. På detta sätt kan vi därmed göra en mer offensiv satsning mot en minskad klimatpåverkan, avslutar Magnus Ekblad (C).

Ärendet ska nu vidare till Regionstyrelsen.

För mer information, kontakta:
Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för fastigheter och energi
072-153 04 77