Kallelse till distriktsstämman utskickad

Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma hålls den 13 april i Arboga. Nu är alla handlingar klara och kallelse utskickad till de 100 ombuden.

Alla ombud har nu fått kallelse och stämmohandlingar inför distriktsstämman i Arboga. På distriktsstäman kommer Europaparlamentariker Fredrick Federley på besök och 21 motioner ska behandlas.

Alla medlemmar är välkomna!