Förskoleklass ska ingå i särskolans uppdrag

Förslaget om att formen förskoleklass ska ingå i särskolans uppdrag bifölls av centerstämman och skrivs in i partiets nya utbildningspolitiska program som också antogs under stämman. Bakom förslaget står Vicki Skure Eriksson från Västerås.

- Förskoleklass är en obligatorisk del av skolan sedan hösten 2018, men vissa barn med funktionsnedsättning får ändå inte möjlighet att gå i förskoleklass. Därför känns det fantastiskt bra att min motion fick ett starkt stöd och att Centerpartiet nu kommer driva på, så att alla barn oavsett förutsättningar, får möjlighet att gå i förskoleklass, säger Vicki Skure-Eriksson som skrivit motionen.

Idag finns ett glapp i lagstiftningen för vissa barn med intellektuell funktionsnedsättning, som behöver mer stöd för att ingå i förskoleklass. Särskolan har idag inte uppdraget att bedriva undervisning i förskoleklass. Så istället för att börja lärandet tillsammans med jämnåriga vid sex års ålder, tvingas de att antingen gå kvar ett år extra, i väntan på att börja årskurs 1 i särskolan, eller så får de börja i särskolans årskurs 1 redan som 6-åringar.

- Förhoppningsvis går det fort att få bort den här orättvisan och genomföra förändringen. Att barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020 kan snabba på processen, säger Vicki Skure-Eriksson.