västmanländska förslag gick igenom på Centerpartiets stämma i Karlstad

På söndagen avslutades Centerpartiets partistämma i Karlstad och när det sista programmet klubbades igenom under de fyra stämmodagarna så hade stämman tagit långt över 1 000 beslut. Flera av dem efter förslag från Västmanland.

Landsbygdsprogrammet var det som behandlades under stämmans sista dag och det innehåller flera förslag för att stärka hela landet. Bland annat förändrat reseavdrag, höjt grundavdrag, ersätta bygglov med anmälningsplikt utanför detaljplanelagt område.

Äganderätten ska värnas och diskuterades mycket under stämman. Christer Gustafsson från Västerfärnebo fick igenom sin motion hur avsättning till naturreservat ska bli mer flexibelt och fokusera på frivillighet i stället för statligt tvång.

På landsbygdsområdet fick även en annan motion från Västmanland bifall. Att mer makt och fler beslut ska flyttas från staten till regionerna, bland annat delar ur landsbygdsprogrammet som handlar om regional utveckling. Motionen skrevs av Magnus Ekblad från Västerås.

Andra politiska program som antogs var om Ekonomi och arbetsmarknad, Vård och omsorg, Utbildning samt Klimat och miljö.

Inom utbildningsområdet fick Vicki Skure Eriksson, Västerås, igenom sitt förslag om att särskolan ska få in i sitt uppdrag att även ansvara för förskoleklass. Något som inte finns idag. Elevhälsa och ungas psykiska hälsa diskuterades också mycket under stämman och där tog Centerpartiet med sig lärdomar från hur Malmaskolan i Kolsva arbetar med elevhälsan och vill nu att elevhälsa blir ett tydligare uppdrag för rektorn och att det skrivs in i rektorsutbildningen.