Region Västmanland antar hållbarhetsstrategi

För att öka takten och bredda Region Västmanlands miljö- och hållbarhetsarbete har nu en hållbarhetsstrategi antagits. En fråga som Centerpartiet drivit på för.

- Hållbarhetsstrategin kommer att öka kvaliteten i Region Västmanlands hållbarhetsarbete i stort och lyfta miljö- och klimatarbetet i en större kontext samtidigt som vi nu även sätter en tydlig prioritering kring de globala målen och Agenda 2030, säger regionrådet Magnus Ekblad (C) i ett pressmeddelande.

För Centerpartiet är hållbarhetsfrågorna viktiga och med hållbarhetsstrategin tar vi nu ett mer samat grepp kring dessa. I hållbarhetsstrategin tas nämligen alla delar av hållbarhet upp, såsom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Region Västmanlands hållbarhetsstrategi har antagits av regionstyrelsen och tar ett tydligt avstamp i Agenda 2030 och de 17 globala målen. Strategin innehåller även en prioritering vilka av de globala målen som Region Västmanland kommer arbeta mest aktivt med.

Prioriterade mål för Region Västmanland

  • Hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna