En hållbar regionplan och budget

Centerpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna lagt fram sin första helhetsbudget för Region Västmanland. En budget som lyfter hållbarhetsfrågorna och de ekonomiska förutsättningarna för att fler ska få vård.

I regionstyrets budget pekas flertalet uppdrag inom varje målområde ut för att styra verksamheten mot bättre resultat, ökat patientinflytande och till en mer hållbar region.

Debattartikel: En jämlik och hållbar välfärd

Ta del av hela Regionplanen och budget för 2020 - 2022 , 773.3 kB.