Debatt: Skärp straffen för våld mot kvinnor

Nästan sju av tio kvinnor som mördades i Sverige förra året mördades av sin partner. Ändå är det märkbart tyst om detta i den politiska debatten. Det här är något som vi politiker måste göra mer för att stoppa.

Julhelgen har inneburit vila och gemenskap för många, men inte för alla. Det kan innebära en extra risk för de som lever i destruktiva relationer.

Efter jul brukar anmälningarna om kvinnomisshandel gå upp. Inte sällan finns det barn som tvingas bevittna våldet. Lagstiftningen ger i dag en vårdnadshavare som dödar den andra föräldern ensam vårdnad om barnen. Det allmänna måste tydligt visa att våld mot kvinnor och inom familjer är oacceptabelt.

I budgeten satsas 50 miljoner på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck nästa år. Vi vill även se straffskärpningar för kvinnofridsbrott.
Centerpartiet vill höja straffsatsen för grov kvinnofridskränkning. Polisen har föreslagit att minimistraffet höjs från nio månader till tolv månader. Minimistraffet behöver höjas, men även maxstraffet, så att straffsatsen ligger i nivå med maxstraffet för synnerligen grov misshandel. Kvinnofridsbrotten bör anses lika straffvärda som misshandelsbrotten.
En vårdnadshavare som uppsåtligen har dödat den andra föräldern, eller utsatt den andra föräldern för dödligt våld eller våld som leder till att han eller hon blir varaktigt hindrad att utöva vårdnaden, ska per automatik förlora vårdnadsansvaret.

Dessutom vill vi göra kontrollerande beteenden i nära relationer olagligt. Ofta börjar allt med att den ena partnern kontrolleras. Förbjuds från att umgås med vänner. Hindras från att gå ut. Utsätts för psykisk misshandel i form av nedlåtande och kränkande kommentarer. Vi vill ge rättsväsendet möjligheten att stoppa detta i ett tidigt skede.

Alla i Sverige har rätt till en säker vardag och lugn julhelg i gemenskap. Centerpartiet är fast beslutet att skapa ett mer säkert, jämställt och tryggt Sverige- för alla. Dessa förslag är ett steg på vägen.

Anders W Jonsson (C), vikarierande partiledare
Anna Gunstad Bäckman (C), Centerkvinnorna Västmanland

Debattartikel publicerad i VLT 15 januari 2020.