Locka med skuldavskrivning fel väg att gå

Kommunutredningens förslag har presenterats - förslag som ska möjliggöra och förbättra för kommunerna att utföra sitt välfärdsuppdrag.

Carola Gunnarsson som är vice ordförande i SKR och kommunfullmäktiges ordförande i Sala ser positivt på utredningen som helhet.

- Det är positivt att en utredning genomförts som fokuserar på kommunernas möjlighet att klara sitt välfärdsuppdrag. Det finns dock uppseendeväckande förslag i utredningen. Ett av dessa är skuldavskrivning för kommuner som slår samman. Det är helt fel väg att gå. Utgångspunkten måste vara kommunernas förmåga att möta kommuninvånarnas behov, inte ett lockbete i form av skuldavskrivning, säger Carola Gunnarsson i en kommentar.

Kommunutredningen har lagts fram efter att en parlamentarisk grupp arbetet med uppdraget att lösa en del av kommunernas problematik och skapa bättre förutsättnignar i hela landet. Centerpartiets person i utredningen har varit Peter Helander, riksdagsledamot från Dalarna.

Centerpartiet vill även fortsatt värna det kommunala självstyret. Staten måste kompensera när kommunerna ges fler uppgifter, och generella statsbidrag ska vara norm. Viktiga punkter som drivits har varit avskrivning av studielån för boende på bl.a. glesbygd och även att kommunsammanslagningar ska vara frivilliga. En strategisk samverkan mellan kommuner är det viktigaste för att öka kommuners drift- och utvecklingskapacitet.

Centerpartiet är kritiska till förslaget att ge skuldavskrivning till kommuner som väljer sammanslagning. Förslaget löser inte de strukturella och grundläggande problemen. Det sänder dessutom helt fel signaler och risken är stor att ett sådant stort ekonomiskt incitament ger ett ojämlikt utfall. Att skapa incitament för frivilliga kommunsammanläggningar måste komma ur att verksamheten ska kunna bli bättre för medborgarna.

Nu är det viktigt att utredningen leder till konkreta reformer som löser de många utmaningar som många kommuner står inför.