Debatt: Västerås flygplats behövs för hela länet

Distriktsordförande Elisabet Sannejö, regionråden Barbro Larsson och Magnus Ekblad skriver tillsammans med företrädarna från Centerpartiet i Västerås Eva-Lotta Svensson, Vicki Skure-Eriksson och Monica Stolpe-Nordin att Västerås flygplats för länets beredskap.

En flygplatsnedläggning utan ordentlig utredning riskerar försämra den västmanländska beredskapen.

Västerås flygplats behövs - i hela länet

Den 10 mars meddelade S, MP och L att de vill lägga ner flygplatsen. Centerpartiet i länet, Region Västmanland och Västerås tycker att det är ett för snabbt beslut att fatta. Först vill vi veta vilka konsekvenser det får och om det är möjligt att istället hitta medfinansiering.

Västerås Flygplats är en viktig del av infrastrukturen och av både regionalt och nationellt intresse. Det handlar om besöksnäring och näringslivet. Det handlar om utveckling av klimatsmart flyg. Det handlar om beredskapen för sjukvården och i tider av kris eller krig.

En nedläggning av flygplatsen drabbar cirka 280 anställda och i förlängningen kan det handla om ännu fler. Norra Europas största pilotutbildning som finns i Västerås meddelade för ett år sedan att de beställt tio elflygplan. Centerpartiet ser att Västerås flygplats skulle kunna bli ett nav för utvecklingen av hållbart flyg. Kompetensen och förutsättningarna finns att driva omställningen av flyget med utveckling av biojetbränslen och elflyg.

Regionen använder regelbundet Västerås Flygplats för ambulansflyg och organtransporter. När ett hjärta doneras som är redo för att fortsätta hålla liv i en annan människa, så är tiden knapp. Varje minut är viktig. Transport med flyg kan då vara det enda alternativet.

Vid stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014, när enorma värden gick upp i rök, var Västerås flygplats värd för brandflygen från Frankrike och Italien. Även när det brann i Dalarna 2018 så spelade vår flygplats en viktig roll.

Nyligen nödlandade ett JAS-plan i Västerås. Flygplatsen fyller idag en funktion ur krisberedskaps- och försvarshänseende och kan snabbt kan ta emot större flygplan, fordon och andra resurser vid allvarliga händelser.

I den politiska överenskommelsen mellan majoriteten i Västerås, som består av S, L, C och MP, har partierna kommit överens om att flygplatsen ska bedrivas effektivt med minskade kommunala medel. I överenskommelsen står också att kontakt ska tas med regionen under mandatperioden om ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner. Någon officiell förfrågan har inte skickats till Region Västmanland.

Om man beslutar att lägga ner en flygplats är det oåterkalleligt. Därför anser vi att en genomarbetad konsekvensanalys behöver tas fram. Diskussioner behövs också tas med bland andra Region Västmanland, Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Försvarsmakten.

Att i det här läget besluta om nedläggning av flygplatsen, är inget vi i Centerpartiet kan ställa oss bakom.

Elisabet Sannesjö, distriktsordförande Centerpartiet Västmanland

Barbro Larsson, regionråd och gruppledare Centerpartiet Västmanland

Magnus Ekblad, regionråd Centerpartiet Västmanland

Eva-Lotta Svensson, ordförande Centerpartiet Västerås

Vicki Skure-Eriksson, kommunalråd och gruppledare Centerpartiet Västerås

Monica Stolpe-Nordin, kommunalråd Centerpartiet Västerås