Förbättrad rättspsykiatrisk vård kräver samarbete

Den rättspsykiatriska vården i Västmanland bedrivs med god mån för de som vårdas. Genom samarbetsavtal med andra regioner tar Region Västmanland även emot patienter från andra län, något som vittnar om en bra vård för patienterna.

För att göra den rättspsykiatriska vården i länet ännu bättre finns några särskilda punkter i förbättringsarbetet att ta fasta på. En utveckling av rättspsyk skulle även betyda mycket för kvaliteten på vården och möjligheterna för en bättre anpassing till samhället när patienterna är redo för att skrivas ut.

Centerpartiet vill bland annat se till att:

  • Öka den individanpassade vården inom rättspsykiatrin - detta kan göras genom fler samordnade planer för patienterna men också genom att tillskapa platser inom alla säkerhetsnivåer för stegvis utslussning.
  • Skapa möjligheter för patienterna att laga sin egen mat - detta är viktigt utifrån skapa bättre förutsättningar för när patienten kommer ut i samället igen att kunna ta hand om sig själv, matlagingen ger meningsfullhet och är en del av vården. En bättre hälsa för patienterna uppnås också genom gemensam matlagning.
  • Förbättra samverkan mellan Region Västmanland och patienternas hemkommuner för att underlätta och snabba på utskrivningsprocessen.

P4:s granskning av rättspsykiatrin

Barbro Larsson, regionråd för Centerpartiet med ansvar för psykiatri, har deltagit och svarat på den granskning som P4 Västmanland gjort om rättspsykiatrin i Västmanland. Du kan ta del av de klippen nedan.

Vi har en god vård för patienterna

Dömda till rättspsykiatrisk vård får betala vårdavgift