Debatt: Primärvården ska vara trygg och tillgänglig

Barbro Larsson skriver tillsammans med vikarierande partiledare Anders W Jonsson om de viktiga steg som nu tas mot ett bättre fungerande och nära primärvård.

En primärvård för trygg och tillgänglig vård i hela landet

Sverige befinner sig just nu i en situation vi inte upplevt på generationer. Coronavirusets fulla effekt är svår att överblicka idag, men vi ser hur alla i samhället drabbas på ett eller annat sätt. Extra tydligt är detta i vården, där många verksamheter nu arbetar under ett oerhört hårt tryck och där vårdpersonalen varje dag står för närmast heroiska insatser. Nuläget i svensk vård kräver att vi som är friska gör vad vi kan för att undvika smitta, men det kräver också att vi från politikens håll ser till att svensk vård ges de resurser som krävs för att klara av att upprätthålla en fungerande sjukvård runt om i hela landet. Arbetet för att stärka svensk sjukvård pågår just nu dygnet runt, i bred politisk enighet och på alla nivåer.

Den situation vi befinner oss i är unik och kräver unika åtgärder. Svensk sjukvård är dock även i stort behov av långsiktiga, kraftfulla reformer. Centerpartiet har länge drivit på för en ny primärvårdsreform som ska möjliggöra en trygg och tillgänglig vård i hela landet. Det var också något vi fick med oss Liberalerna och regeringen på, inom ramen för Januariavtalet. Nu tas det första steget i en sådan reform, som ska förtydliga primärvårdens uppdrag och göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården.

Ett av de viktigaste stegen för att nå dit är att du och jag får en fast läkarkontakt, som vi känner vid namn och som känner oss och vet vilka behov vi har, eller vad vi behövt hjälp med tidigare. För att nå dit får nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer och råd om ett rekommenderat antal listade patienter per fast läkare. Riktlinjerna ska stärka läkarnas möjlighet att få en trygg och hållbar arbetssituation och göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården.

För att vården ska komma närmare alla människor måste det också bli enklare att bedriva vård i lands- och glesbygd. Det måste bli möjligt för fler mindre vårdenheter, bestående av exempelvis en läkare och distriktssköterska, att genom flexibla lösningar och digitala verktyg kunna erbjuda primärvård. Därför ges Socialstyrelsen nu i uppdrag att förenkla lagstiftningen och göra det enklare för mindre utförare att bedriva vård i lands- och glesbygd.

Tillsammans med ännu bättre möjligheter att jämföra tillgänglighet och kvalitet i vården, på olika platser i landet, är detta viktiga steg framåt för en närmare, tryggare och mer jämlik vård. Det skapar en stabil grund för svensk sjukvård att möta människor på bästa sätt, även efter det att vi tagit oss igenom den pandemi som vi just nu är mitt uppe i.

Anders W Jonsson (C), vikarierande partiledare
Barbro Larsson (C), regionråd Region Västmanland

Debattartikeln publicerad i VLT (25/4), Fagersta-Posten (27/4).