Debatt: Vi behöver minimera coronavirusets långsiktiga påverkan

Coronaviruset slår hårt mot samhällets alla delar. Nu är det prioriterat att kraftsamla tillgängliga resurser för att möta de akuta behoven. Men det kommer även en morgondag vi behöver ha blicken mot. Konsekvenserna är svåra att överblicka och innebär försämrade planeringsförutsättningar.

Skyddsutrustning, läkemedel och inte minst personella resurser är dagliga utmaningar. Att klara kontinuiteten i bemanningen och hela vårdkedjan är otroligt viktigt, utan att anställdas eller patienters säkerhet hotas.

Vårt regionala näringsliv är under stark press. Mångdubbelt fler anställda har varslats i mars jämfört med föregående år. I takt med att samhället börjar återgå till normalitet kan förhoppningsvis näringslivet återhämta sig snabbt. Risken är dock att delar av produktionskapaciteten går förlorad och att återhämtningen istället blir utdragen. Region Västmanland arbetar därför målmedvetet för att förhindra värre följdverkningar än nödvändigt.

Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet presenterat politiska förslag som svarar upp mot de utmaningar vi har att hantera. Krisåtgärderna bygger delvis på den erfarenhet som vunnits genom hanterande av finanskrisen och 90-talskrisen. Utifrån starka statsfinanser och tidigare lärdomar har Sverige goda förutsättningar att få kraft i återhämtningspolitiken.

Region Västmanland får betydande stöd från staten. Förlorade skatteintäkter kompenseras med ökade generella statsbidrag, prestationskrav för kömiljarden slopas och extraordinära kostnader ersätts. Det är efterfrågade åtgärder som kommer göra skillnad. Om krispaketen räcker vet vi inte riktigt än, men mycket talar för att ytterligare åtgärder behövs från statligt håll.

Det är viktigt att bekämpa krisen, värna vårt starka näringsliv och utveckla vår välfärd. Region Västmanland ska gå stärkta ur krisen.

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
Helena Hagberg (L), regionråd
Barbro Larsson (C), regionråd

Debattartikeln publicerad i Magazin24 (26/4).