Debatt: Myggbekämpningen behöver stabil finansiering

Myggplågan runt Nedre Dalälven är förrädisk och behöver på alla sätt hållas nere. Utan bekämpning innebär myggen en otrolig begränsning för boende och besökare i området.

Tack vare intresseföreningen Nedre Dalälven har bekämpning av stickmyggan varit möjlig i området och därmed har mer drägliga levnadsvillkor skapats för de boende i de drabbade områdena. Till denna bekämpning har olika statliga projektmedel sökts och beviljats intresseföreningen.

För Västmanlands del har det varit Länsstyrelsen som handlagt ärendena och beviljat stöd till bekämpningen. Så har det förelagts även efter det att Region Västmanland övertagit det regionala utvecklingsansvaret för länet. Länsstyrelsen är även den myndighet som delar ut medel kopplat för naturvård.

Sent förra hösten kom en ansökan in till Region Västmanland om projektbidrag från NeDa för bekämpning av stickmyggan i de områden som Västmanlands län omfattas av. I det läget hade Region Västmanland ingen möjlighet att bevilja ansökan. Mycket beroende på att Region Västmanland inte fått överta den typen av medel och resurser som tidigare finansierat projektet från Länsstyrelsen. Därför var regionstyrelsen eniga om att inte bevilja ansökan vid sitt möte i december, regionen jobbar nu för att få till en lösning för i år.

Myggbekämpningen behöver tydligare och mer långsiktig finansiering än så här och Region Västmanland är gärna med i en sådan dialog. Men att sätta press kring projektmedel som Region Västmanland aldrig haft och aldrig delat ut är att rikta kritiken åt fel håll. Såsom Erik Hamrin (M) gör i sin insändare i Sala Allehanda.

Däremot välkomnar vi en dialog mellan alla parter där bekämpningen kan säkras framåt.

Magnus Ekblad (C), regionråd.

Artikeln publicerad i Sala Alleanda 6/5.