Debatt: Coronakrisen visar vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad

Coronakrisen har gjort att många nu har sin arbetsplats vid köksbordet istället för på kontoret. Digitala möten har ersatt fysiska möten. För många av oss har detta fungerat utmärkt, för andra har tillgången till bredband visat vår sårbarhet. Nu måste vi därför ta krafttag för att fortsätta bygga ut bredband.

Sverige är ett av Europas mest digitaliserade länder. Tyvärr räcker inte detta för att nå målet i regeringens bredbandsstrategi som är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster senast år 2023. Idag är bara drygt 85 procent av alla företag och hushåll uppkopplade.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst för jord- och skogsbruket. De gröna näringarnas konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter.

En punkt i Januariavtalet handlar om att bygga ut den digitala infrastrukturen. För att nå bredbandsmålen har vi identifierat fyra åtgärder som vi driver mot regeringen i förhandlingarna.

 • Öka den nationella finansieringen
  Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor, efter att Centerpartiet drivit på. Vi inser dock att detta inte räcker. Kommande år måste resurserna till bredbandsutbyggnaden öka ytterligare.
 • Ställ krav på myndigheterna
  Regeringen skulle genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden kunna främja utbyggnadstakten.
 • Ställ krav på Sveriges EU-arbete
  Under innevarande Landsbygdsprogram har Sverige årligen fått cirka 875 miljoner kronor från EU för att bygga ut bredband. Den nya programperioden som förhandlas just nu måste fortsatt betyda stöd.
 • Ställ krav på Telia
  Nedmontering av det gamla statliga telefonikopparnätet får inte ske om det inte finns en fullgod ersättning på plats.

Sverige ligger långt framme i utbyggnaden av bredband men riskerar att tappa fart om vi inte också de kommande åren fortsatt kraftfullt investerar i vår digitala infrastruktur. Centerpartiet vill se ett högre tempo och ökade anslag så att vi når våra mål.

Anders Åkesson (C), vice ordförande i Trafikutskottet
Mikael Larsson (C), ledamot i Trafikutskottet
Ulrika Heie (C), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Ekblad (C), regionråd Region Västmanland

Artikeln publicerad i Magazin24, Sala Allehanda, VLT, BBL/AT och Fagersta Posten.