Debatt: Mer samarbete krävs för en bättre mödravård

Det är inte organisationsformen som avgör hur bra mödrahälsovården fungerar. Vi behöver sätta rätt fokus om mödrahälsovården i länet ska bli bättre.

I ett tidigare inlägg i VLT har styrelsen för barnmorskeföreningen i Västmanland fastnat kvar vid sitt enda fokus - mödrahälsovårdens organisation.

Ska vi kunna lyfta mödravården är inte organisationen den första åtgärden att ta till. Det västmanlands barnmorskor saknar är samarbete och gemensamma mål. Det är här det största fokuset behöver ligga om vi ska skapa en bättre vård för blivande mödrar - såväl förebyggande insatser som eftervård behöver bli bättre.

Ska vi lyckas med det behöver förtroende och tillgänglighet vara nyckelord. Det betyder att mödravården måste finnas nära – på riktigt. Det är den nuvarande organisationen och något som äventyras om organisationen görs om enligt förslag som tidigare presenterats. Får vi inte kvinnor att gå till mödravården spelar det ingen roll hur stora teamen på varje enhet är, då har vi bara skapat andra problem.

Fokus behöver istället riktas mot att förbättra samarbetet mellan slutenvården och mödravårdsenheterna ute i länet för att skapa en hel barnmorskelinje från det nära på vårdcentralen till förlossningen på sjukhuset. Med ett ökat samarbete, som gynnar båda delar, ökar vi även tryggheten för patienterna. För det är ju det vi alla barnmorskor arbetar för i slutändan – trygga kvinnor före, under och efter förlossningen.

Det finns även statistik som visar på detta behov som Vårdförbundet tagit fram. I Vårdförbundets undersökning är 90 % av mödrarna nöjda med mödravården, men hade varit mer trygga om de tidigare fått kontakt med förlossningen, fått mer information om eftervård bland annat. Områden där samverkan gör skillnad.

Inom mödrahälsovården måste vi också tillåtas bibehålla och utveckla valfriheten, både för kvinnorna och för barnmorskorna. En snabb centralisering, som tidigare diskuterats, skulle riskera minska valfriheten.

Från min och Centerpartiets sida är kontinuitet och goda arbetsvillkor det absolut viktigaste för att skapa en bättre mödrahälsovård som också attraherar fler till barnmorskeyrket. Jag hoppas därför att vi kan lämna lokalitets- och organisationsfrågan och istället lägga fokus på en kvalitativ och nära vård för alla mammor i Västmanland.

Hanna Lostelius, barnmorska och fritidspolitiker, ledamot regionfullmäktige (C)

Debattartikeln publicerad i VLT 30/5.