Pengar avsätts till myggbekämpning

Regionstyrelsen skjuter in medel för att säkra myggbekämpningen i området kring Nedre Dalälven för år 2020. Ett beslut som är initierat av Centerpartiet och regionstyret i Region Västmanland.

- Stickmyggan är en plåga som om den inte bekämpas gör det mer eller mindre omöjligt att vistas utomhus under sommaren i de drabbade områdena. Beslutet är därmed viktigt men behöver mer långsiktigthet framöver, säger Magnus Ekblad, regionråd för Centerpartiet.

Regionstyrelsens beslut innebär att 592 000 kronor tas från regionstyrelsens förfogande för att finansiera Region Västmanlands andel av kostnaderna för myggbekämpningen. Medlen batalas ut till Nedre Dalälvens utvecklings AB, NEDAB. I beslutet ligger även krav på dialog med övriga parter och inte minst staten för att få till en bättre och med långsiktig finansiering av myggbekämpningen.

- För Västmanlands del har tidigare Länsstyrelsen beviljat medel från deras anslag, Region Västmanland har alltså inte tidigare finansierat detta. Därför tycker vi, för att få till en stabil och långsiktig bekämpning, att en bättre dialog behövs mellan oss som nu beviljar medel och staten så situationen för de boende kan bli mer förutsägbar, säger Magnus Ekblad (C), regionråd.

Förutom Region Västmanland är finansiärerna av myggbekämpningen Sala kommun, Region Uppsala, Heby kommun, TIerps kommun, Älvkarleby kommun, Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Gävle kommun, Region Dalarna och Avesta kommun.