Distriktsstämman genomförs digitalt

Centerpartiet och Centerkvinnornas distriktsstämma 2020 kommer genomföras digitalt. Den pågående smittspridningen och restriktioner för riskgrupper och folksamlingar gör det omöjligt med en fysisk stämma i år.

I mars meddelade distriktsstyrelsen att distriktsstämman för 2020 flyttades till hösten. Då med en förhoppning om att kunna genomföra en sedvanlig fysisk stämma.

Då smittspridningen inte avtagit i någon större grad och restriktioner för riskgrupper och folksamlingar ligger kvar över sommar och höst, har distriktsstyrelsen fattat beslutet att genomföra stämman digitalt istället.

Flera andra distrikt har genomfört digitala stämmor under våren.

Den 5 september genomförs den digitala stämman. Handlingar och kallelse skickas ut i särskild ordning till ombuden och kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.

All stämmoinfo finner du här