Biogasen fortsatt skattebefriad

Den svenska skattebefrielsen på produktion av biogas får godkänt av EU-kommissionen. För kollektivtrafiken och VL i Västmanland betyder det inga höjda bränslekostnader, som en pålagd skatt hade kunnat innebära.

Busstrafiken i länet går nästan uteslutande på biogas. Ett bränsle som är miljövänligt och cirkulärt eftersom biogasen utvinns av matavfall.

Biogasen har länge varit skattebefriad, men inför en förnyad prövning i EU fanns risker att skattebefrielsen skulle försvinna.

Men nu har EU-kommissionen äntligen gett beskedet att Sveriges ansökan om fortsatt skattebefrielse godkänns.

Därmed kan priset på tillverkningen och i slutändan försäljning av biogas hållas nere och fortsatt vara viktig i den gröna omställningen.