Debatt: Kritiskt för deltidsbrandmän

Risken för skogsbränder ökar och samtidigt tvingas deltidsbrandmän runt om i landet säga upp sig. Här har något gått galet. Nu måste regeringen agera och säkra Sveriges krisberedskap.

Många plockar nu fram solstolar och utemöbler för att njuta av den sol och värme som sommaren bär med sig. Samtidigt finns en oro hos många att värmen torkar ut skog och mark och att vi hamnar i en situation likt den sommaren 2018. Alla minns vi de omfattande skogsbränderna som härjade och förstörde cirka 25 000 hektar skog. Många hjälpte till med att släcka dessa skogsbränder något vi alla är otroligt tacksamma för. Det visade även vilket hårt och viktigt arbete Sveriges brandmän utför och vilka tuffa situationer de ställs inför.

2018 påtalades också bristen på deltidsbrandmän och att det var viktigt att underlätta för personer att ha och söka sig till deltidstjänsterna. Men tyvärr tvingas nu flera deltidsbrandmän att säga upp sig till följd av covid-19 och den pandemi som råder. I räddningstjänsten Sala-Heby är det ännu få anställda som drabbats, men varje individ är en för mycket.

En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare och på grund av pandemin varslas många nu om uppsägning och får då ta ut ersättning via a-kassan. Detta ställer till det för deltidsbrandmännen. För att de ska kunna ta ut den a-kassa de har rätt till måste många säga upp sig från deltidsbrandkåren då den inkomst de har som deltidsbrandmän reducerar den a-kassa de har rätt till.

När vi ser tillbaka på de skogsbränder som härjat i Sverige under de senaste somrarna blir vi väldigt bekymrade över hur vi kan ha ett regelverk som resulterar i att deltidsbrandmännen tvingas säga upp sig. Deltidsbrandkårerna är en bärande pelare inom räddningstjänsten, speciellt om vi tittar hur det ser ut på landsbygden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att det finns räddningstjänster som kan förlora en tredje del av sin personalstyrka på grund av detta. SKR har skickat en hemställan till regeringen för att få påskynda en lösning. Det är inte rimligt att vi i en tid då risken för skogsbränder blir allt större så tvingas deltidsbrandmän runt om i landet säga upp sig för att få den a-kassa de har rätt till. Regeringen måste nu agera och säkra Sveriges krisberedskap.

Anders Wigelsbo (C), kommunalråd i Sala
Marie Wilén (C), kommunalråd i Heby

Artikeln publicerad i Sala Allehanda.

Liknande artiklar har publicerats i VLT undertecknad av Adam Pettersson och Sönke Rickertsen samt i Bbl/AT undertecknad av Jenny Adolphson, Hans Ivarsson och Madelene Fager.