Debatt: Västerås flygplats är viktig för hela Västmanland

Västmanland, Sverige och världen är nu mitt uppe i en pandemi, som vi ännu inte vet vidden av. Vad vi däremot vet är att detta inte kommer vara den sista pandemin och krisen som vi kommer utsättas för.

Klimatförändringarna går snabbare än någonsin. Skogsbränder är inte längre något som bara sker i Australien, USA och södra Europa utan ett högst verkligt hot i Sverige och Norden. Inte minst i Västmanland, som har mycket skog och en typ av mark som antänds lätt. Vi är många som har den stora skogsbranden i Västmanland 2014 i färskt minne och även bränderna som härjade sommaren 2018.

Därför är vi djupt oroliga över att det nu förbereds för en avveckling av flygverksamheten vid Västerås flygplats.

En nedläggning skulle allvarligt påverka vår gemensamma och den kommunspecifika beredskapen i länet till det sämre. Det är tydligt att flera partier i Västerås inte lyckas se helheten eller ens längre än stadsgränsen – för det är många värden inom Västerås kommun som också riskeras vid sämre beredskap.

Centerpartiet Västmanland fastslog i vårt länsprogram inför valet 2018 att flygplatsen i Västerås är av regionalt intresse och att det är hela länets angelägenhet att flygplatsen utvecklas.

För Västmanland som län är Västerås flygplats en viktig infrastruktur som möjliggör snabba sjuk-och organtransporter och möjlighet till stationära brandsläckningshelikoptrar och brandbekämpningsflyg.

Att som län ha infrastruktur för alla fyra transportslagen och det femte digitala transportslaget under utbyggnad, är en styrka som ökar länets attraktionskraft. Gemensamt för infrastrukturen är att den är samhällsbärande och samhällsviktig. Infrastrukturen är alltså inte vinstdrivande eller lönsam utifrån kronor och ören. I infrastrukturen är samhällsstrukturen vinnaren – människors frihet och trygghet säkras.

Därför är det märkligt att flygplatsinfrastruktur ses som en lyx när det egentligen är en väsentlig del av vår beredskap och vårt försvar.

I dagens debatt kritiseras det som ofta kallas just-in-time-filosofin och ökad beredskap och beredskapslager diskuteras inom flera områden. Vi har inte råd med en just-in-time-lösning för vår skogsbrandsbekämpning. Därför hör också flygplatsdiskussionen hemma på flera nivåer.

Ett beslut om nedläggning är även negativt för miljön och för länets utvecklingskraft.

För att Västmanland ska utvecklas framåt är hela Västmanland viktigt. Våra tio kommuner bidrar till olika delar i den regionala utvecklingen och har även egna styrkeområden som tillsammans gör Västmanland starkt. I en regional gemenskap krävs också samarbete och förståelse för varandra.

Det som är bra för Västerås är bra för länet, men det som är bra för länet måste få tillåtas vara bra för Västerås också.

Vi Centerpartister i länet hoppas att flygplatsen får den diskussion den behöver innan slutgiltiga beslut fattas.

Elisabet Sannesjö
Distriktsordförande Centerpartiet Västmanland

Barbro Larsson
Regionråd och gruppledare

Magnus Ekblad
Regionråd med ansvar för regional utveckling

Anna Gunstad Bäckman
Kretsordförande Centerpartiet Hallstahammar

Petter Westlund
Kretsordförande Centerpartiet Kungsör

Lars Isaksson
Kretsordförande Centerpartiet Köping

Sture Johansson
Kretsordförande Centerpartiet Sala

Eva-Lotta Svensson
Kretsordförande Centerpartiet Västerås