Elisabet Sannesjö omvald som distriktsordförande

Distriktsstämman för Centerpartiet i Västmanland valde på lördagen på nytt Elisabet Sannesjö till distriktsordförande. Distriktsstämman hölls digitalt och samlade omkring 70 ombud på olika uppkopplingspunkter i länet.

Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma genomfördes för första gången digitalt genom att kommunkretsarnas ombud gemensamt kopplade upp sig för genomförande av sedvanliga stämmoförhandlingar.

Sannesjös andra ordförandeperiod

Elisabet Sannesjö, boendes i Vagersta utanför Västerås, valdes till distriktsordförande, en post som Sannesjö valdes till förra året.

Magnus Nystedt, Sala, valdes till ny vice ordförande på distriktsstämman.

Distriktsstyrelsen består av nio ledamöter samt en representant från CUF. Förutom ordförande och vice ordförande valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Jenny Adolphson, Köping (2 år)
Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar (2 år)
Barbro Larsson, Sala (2 år)
Elisabet Pettersson, Sala (2 år)
Jonathan Taki, Västerås (1 år)

Ulf Jansson och Helena Norrby har ett år kvar på sin styrelseperiod och CUF representeras av Malin Svedberg.