Debatt: Genomför förslagen från biogasutredningen

Vi behöver påskynda övergången till en biobaserad och cirkulär ekonomi, stärkt inhemsk biogasproduktion är därför viktigt. Det skriver regionrådet Magnus Ekblad tillsammans med 13 andra regionpolitiker från olika partier och regioner och undrar när Regeringen ska genomföra nödvändiga åtgärder.

"Vi regioner ser ett behov av att regeringen snarast realiserar utredningens förslag. Med tanke på beskeden i höstbudgeten, samt utifrån regeringens roll som dialogpartner i arbetet med en grön omstart av hela EU, har vi därför gemensamt skrivit ett brev till Sveriges regeringspartier Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna."

"Vi vill därför framhålla betydelsen av att regeringen skapar förutsättningar för att olika sorters drivmedel och tekniska lösningar kan utvecklas parallellt, både för att nå klimatmål och för att vi regioner ska kunna upprätthålla en god krisberedskap vad gäller transporter."

"Förslagen i Biogasmarknadsutredningen säkerställer denna diversifiering på ett önskvärt sätt och kommer göra att den inhemska produktionen av biodrivmedel kan öka. I våra regioner finns gott om lantbrukare och andra näringslivsaktörer som vill satsa på biogas, men för att det ska vara möjligt behöver ökade och långsiktiga satsningar på biogas göras på nationell nivå."

Hela debattartikeln är publicerad i bland annat Dagens Samhälle.